Kreatívne centrum na Račianskej zmení Bratislavu / Creative center on Račianska st. will change Bratislava

Keď sa pred rokom organizoval posledný Deň otvorených ateliérov v pôvodnom kreatívnom centre Cvernovka, vládli obavy, nakoľko sa zvládne presun do nového prostredia v priestoroch niekdajšej školy na Račianskej ulici. Medzičasom sa však podstatná časť kreatívneho klastra presunula a časť ateliérov je v prevádzke. Známe sú už aj prvé konkrétnejšie plány, ako bude vznikajúce centrum kreativity a kultúry vyzerať v budúcnosti.

Prvý Deň otvorených ateliérov v novom areáli potvrdil životaschopnosť centra na novej adrese. Nadácia Cvernovka, zastrešujúca kreatívcov a organizujúca celý presun a ďalší rozvoj konceptu, pripravila program, v rámci ktorého sa využila podstatná časť územia, pričom sa ukázalo, že toto poskytuje priestor pre veľmi širokú škálu aktivít pre pracovníkov, ako aj pre širokú verejnosť. Tieto môžu mať mimoriadny prínos pre rozvoj kultúry a umenia v Bratislave, čo sa následne môže odraziť na jej hospodárskom raste. Časť kreatívcov pootvorila svoje ateliéry a poskytla možnosť nahliadnuť, aké rozličné profesie v centre našli svoje miesto: architekti, výtvarníci, ilustrátori, dizajnéri, vydavatelia, filmári, fotografi, reklamní marketéri, IT špecialisti a i. Spolu ide o približne 40 ateliérov, ktoré zamestnajú do dvesto ľudí na celkovej výmere približne 4200 metrov štvorcových. Centrum vzniklo aj napriek náročnosti zmien v interiéri budovy školy, ktorá vznikla už v roku 1949. Vo výsledku však zástupcovia Nadácie Cvernovka priznávajú, že ľútosť za pôvodnou budovou medzi kreatívcami nepanuje, keďže stará Cvernovka neposkytovala také možnosti úprav, také detaily a nemala k dispozícii toľko zelene, ktorá je ďalším priestorom s potenciálnym bohatým využitím. Na súčasnú adresu sa presťahovalo 80% ateliérov z pôvodných priestorov.V rámci debaty z cyklu Bratislova zároveň Nadácia Cvernovka poodhalila plány do budúcna. V súčasnosti platí, že nadácia má priestory v budove školy prenajaté od Bratislavského samosprávneho kraja na 25 rokov. K areálu však patrí aj budova niekdajšieho internátu, ktorá je zatiaľ v ročnej opcii, pričom podmienkou ďalšieho prenájmu je predstavenie udržateľného a verejnoprospešného projektu, ako objekt využiť a zapojiť do života celého kreatívneho centra i kraja, a jeho následné schválenie na politickej úrovni. V tejto súvislosti vznikla okrem koncepcie "Kreatívneho a kultúrneho centra Račianska" (pracovný názov pre budovu školy) aj idea "Centra sociálnych a metropolitných inovácii". Toto by malo koncentrovať predovšetkým mimovládne organizácie, ateliéry a coworkingy a poskytnúť dodatočnú občiansku a sociálnu vybavenosť pre pracujúcich, návštevníkov aj pre lokálnu komunitu. Zásadným bodom je však vytvorenie rezidenčných kapacít, jednak na dlhodobé bývanie pre umelcov, učiteľov či sociálne znevýhodnených občanov, strednodobé pre hosťujúcich kultúrnych pracovníkov či zahraničných expertov, ako aj krátkodobé pre kapely či návštevníkov. Využitý bude aj areál, v zeleni majú vzniknúť športoviská, rekreačné zóny či výstavné pavilóny. Tieto zásahy by mohli napomôcť udržateľnosti centra, internát by v prípade schválenia prenájmu mal byť schopný prevádzky už v roku 2019. Okrem rozličných grantov, darov a úverov je financovanie zabezpečené aj vďaka partnerom, ktorými sú predovšetkým Nadácia VÚB, ako aj niekoľko ďalších sponzorov z radov súkromných spoločností.

Ako bolo v debate podotknuté, prínosy zo svojej činnosti začína kreatívne centrum produkovať prakticky ihneď, preto na centrum nemožno pozerať len ako lacný nájom pre umelcov. Zahraničná prax ukazuje, že mnohé podobné zaujímavé a atraktívne projekty musia byť, koniec-koncov, dotované tiež. V bratislavskom prípade vzniká potenciálne veľmi živý a funkčný areál, ktorý doplní ponuku priestorov, ktoré v metropole doteraz chýbali, a ktorý prináša niekoľko základných benefitov: jednak nahrádza určité úlohy verejnej správy, je vzorom v inovatívnosti a je aj laboratóriom pre nadväzovanie spolupráce a obrusovanie hrán. Ak sa podarí všetky tieto vízie naplniť, dosah na štvrť a miestnu komunitu, ale predovšetkým na mesto, bude mimoriadny. Mnohí svetoví odborníci, najmä uznávaný americký geograf Richard Florida, upozorňujú na potrebu podpory tzv. kreatívnej triedy (aj keď treba pripomenúť, že nejde len o umelcov), ktorá má v 21. storočí najväčší vplyv na mestský rozvoj, a to nielen z hľadiska produkovaného kapitálu, ale aj z hľadiska budovania imidžu. Ten je následne atraktorom pre ľudský talent, čo je v súčasnosti najvzácnejšia komodita. Kreatívne centrum na Račianskej ulici v tomto procese potenciálne zohráva kľúčovú úlohu a preto je namieste tvrdenie z titulky, že zmení Bratislavu - a to k lepšiemu.

Mapa / Map:

________________________
When there was the last Day of Open Studios in the old building of Cvernovka creative center, there were fears if it will be possible to replicate its success in the new building of the former school on Račianska st. Now, after one year, moving of the most of the studios (80%) and organizing the first Day of Open Studios on the new adress, it seems that the concept is even more sustainable in the new conditions. Cvernovka Foundation which is the representative of the creative workers was able to use most of the plot and it is already thinking how the whole area could look and operate in the future.

Whole complex will be composed of two main parts: (1) the creative center itself where 40 studios and a wide range of supporting amenities are located, providing workplace for around 200 people in creative and culture professions. At the moment, architects, photographers, graphic designers, industrial designers, paintors, filmmakers, scientists and researchers and publishers are located there, together creating a highly innovative environment. (2) Second part is the building of the formers students halls of residence, which could become The Center of Social and Metropolitan Innovations where space for NGOs and social innovators will be provided, as well as residential space for the hosting artists, scientists, socially disadvantaged people or visiting experts from other cities, with additional services for the workers and visitors of the creative center and a local community as well. Also the green area around the buildings should be used for sporting, recreational and exhibition purposes. 

The plan is to create a living, functionable and sustainable center within ten years,  funded from the grants, donations, trusts and a few sponsors from the ranks of the private companies. If these plans will succeed, Bratislava will get the new benefits, e.g. having space for coworking, creating innovations and providing the new facilities which are not present in the city at the moment. That will influence not only the local neigborhood but the city as well. Many metropolises around the world are trying to attract the talented workforce which is the most precious commodity of today and such centers are playing a crucial role in creating an image of supportive, welcoming and innovative city. Because of that, we believe that the title of the article will prove right - Bratislava will be changed - for the better. 

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára