Cena bývania atakuje hranicu rizikového pásma

Národná banka Slovenska (NBS) zverejnila analýzu vývoja cien nehnuteľností v prvom štvrťroku tohto roku. Podľa tejto analýzy pokračuje na slovenskom realitnom trhu trend rastu cien, tie sa medziročne zvýšili o 7,6%, medzikvartálne o 2,1%. Priemerná cena bývania na Slovensku je v prvom štvrťroku 2017 na úrovni 1 332 eur na meter štvorcový.  Možno teda konštatovať, že dynamický rast cien naďalej pretrváva. 

V prvom kvartáli rástli všetky typy nehnuteľností, najviac však jednoizbové byty (medziročne o 16,1%). Byty zaznamenali celkovo medziročný rast 11,2%. "Agregovaná priemerná cena bývania je v súčasnosti ešte 14 % pod jej historickým maximom. K dosiahnutiu historického vrcholu z polovice roku 2008 chýbajú aktuálnej priemernej cene bytov ešte takmer 3 percentá a priemernej cene domov zhruba 15 percent. Priemerné ceny väčších (štvorizbových a päťizbových) bytov sú už v súčasnosti vyššie ako bolo ich historické maximum", konštatujú analytici Úseku pre menu, štatistiku a výskum NBS. Z pohľadu regiónov rástli všetky kraje okrem Banskobystrického, najrýchlejší rast bol v Nitrianskom kraji. Najvyššiu cenu si stále udržuje Bratislavský kraj (1 873 eur/ ).

Ceny v jednotlivých krajoch. Zdroj: NBS

Vzhľadom na dynamický rast cien konštatujú analytici z NBS nasledovné; "Rast priemernej ceny bývania nebol v 1. štvrťroku 2017 vo väčšine regiónov dostatočne kompenzovaný rastom príjmov domácností, čo sa prejavilo na stagnácii až zhoršovaní celkovej dostupnosti bývania z dlhodobého hľadiska. Aktuálne došlo vo väčšine slovenských krajov hlavne k zhoršeniu dostupnosti bývania v bytoch."
Či súčasný vývoj cien nehnuteľností odzrkadľuje aj výkonnosť ekonomiky, zhodnotili analytici Úseku prostredníctvom kompozitného indexu. "Hodnoty kompozitného indexu pre priemernú cenu bývania sa na začiatku roka 2017 posunuli v pásme vzostupu viac do jeho hornej časti a hodnota kompozitného indexu pre priemernú cenu bytov dokonca aktuálne mierne prekročila začiatok rizikového pásma. Za inak nezmenených podmienok by aktuálne hodnota kompozitného indexu pre priemernú cenu bývania prekročila hranicu rizikového pásma pri jej náraste o ďalších zhruba 25 eur/", konštatuje správa NBS. Vzhľadom na postupné dokončovanie rozpracovaných projektov a nové podmienky pri získavaní hypotekárnych úverov, existuje podľa analytikov predpoklad postupného zmierňovania dynamík cien nehnuteľností.

(PhD)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára